Developers

Prof. Jia Yan jiayanjy@vip.sina.com
Ph.D. Han Weihong zzhuang@public.cs.hn.cn
Ph.D. Huang Jie huangjie@nudt.edu.cn
Ph.D. An Jingbin anjb@sina.com
Ph.D. Wang Kebo mep@263.net

Doctor candidates

Han Yi happyhanyi@gmail.com
Dou Lei fancydou@sina.com
Ren Yi starots@sohu.com
Chang Junsheng cjs7908@163.com
Zheng Di sonofwind0109@sina.com
Su Liang centuryfree@yahoo.com.cn
Deng Bo myhspace@163.com
Xiao Heping DoubleDragon_xhp@163.com
He Xiaochuan

Others who had been working and are working in our CCM Team.
Jian Xinhong 21youme@163.com
Zhu Xueling xueling.z@eyou.com
Zheng Xianrong zhengxianr@163.net
Dong Fuqiang longlives@163.net
Wang Shufeng icestar_wang@163.com
Hu Dongmin minnie_ying@163.com
Sun Xiguo